Wiercenie

Otwory znajdują się niemal w każdej konstrukcji części maszyn i urządzeń. Najczęściej stosowanym
sposobem ich wykonywania jest wiercenie, czyli skrawanie w pełnym materiale za pomocą narzędzia
zwanego wiertłem, w wyniku którego otrzymujemy otwór najczęściej o przekroju kołowym. Możliwe
jest uzyskanie otworu wielokątnego (np. trójkątnego, czworokątnego) przy zastosowaniu specjalnych
wierteł metodą wiercenia wtórnego . Wiercenie odbywa się, jeżeli wiertło się obraca, a przedmiot
obrabiany pozostaje nieruchomy lub gdy wiertło jest nieruchome, a przedmiot obrabiany obraca się, np.:
wiercenie na tokarce. Dodatkowo wiercenie można wykonywać na frezarkach warsztatowych.
Nasza Firma Azteco Sp. z o.o. z racji posiadanego parku maszynowego, oraz wykwalifikowanej kadry
zachęca do skorzystania z wyżej wymienionej usługi.