Spawanie

Metody spawania klasyfikuje się na podstawie sposobu generowania ciepła i podawania materiału
dodatkowego. Wybór konkretnej techniki spawania uzależniony jest od:
• spawanego materiału
• grubości
• wymaganej wydajności pracy
• pożądanych walorów estetycznych
• docelowej jakości spoiny.
Proponujemy najpopularniejsze metody spawania stali konstrukcyjnych oraz nierdzewnych: MIG/MAG,
TIG i MMA (spawanie elektrodą otuloną). Realizujemy zamówienia podmiotów gospodarczych, oraz
klientów indywidualnych.