Przenośniki ślimakowe

Przenośniki ślimakowe (inaczej śrubowe), są to urządzenia służące do transportu materiałów sypkich za
pomocą ślimacznicy (wał z przyspawanymi odpowiednio „piórami” ślimakowymi) wewnątrz koryta.

Przenośniki ślimakowe produkowane przez firmę Azteco dzielą się na dwa rodzaje:
• z korytem zamkniętym,
– U-kształtne – wykonane z blachy wielogiętej z pokrywami,
– O-kształtne – koryto wykonane z rury okrągłej.
• z korytem otwartym,
– U-kształtne – wykonane z blachy wielogiętej bez pokryw.


W przypadku transportu materiałów o dużej ścieralności istnieje możliwość wykonania koryta U-kształtnego z dokręcanymi wykładzinami trudnościeralnymi zapewniającymi długą i bezawaryjną pracę urządzenia. Wykładziny trudnościeralne są wymienne i są oferowane jako część zamienna, co daje możliwość ich wymiany bez konieczności wykonywania całego nowego urządzenia. Podobna sytuacja tyczy się piór ślimakowych które również mogą zostać wykonane z materiału trudnościeralnego. Innym podtypem przenośnika ślimakowego jest przenośnik bez wału, w którym wstęga jest odpowiednio mocna żeby móc transportować materiał przy występujących obciążeniach.
Napęd przenośnika ślimakowego realizowany jest poprzez motoreduktor połączony z wałem lub bezpośrednio ze wstęgą (przy przenośniku bezwałowym), poprzez odpowiedni czop łożyskowany. O sposobie łożyskowania decyduje długość przenośnika (przy dłuższych przenośnikach może być potrzebne zastosowanie tzw. łożyska pośredniego), pochylenie pod jakim pracuje przenośnik, ale także i rodzaj transportowanego materiału (w przypadku niektórych materiałów konieczne jest zastosowanie odsadzonych łożysk aby zapobiec ich uszkodzeniu w przypadku dostania się do nich materiału).

Zapewniamy dobór odpowiednio zaprojektowanego przenośnika pod wymogi klienta bazując na wieloletnim doświadczeniu zapewniając jego długą i bezawaryjną pracę przy jednoczesnym odpowiednim doborze zastosowanych technologii w urządzeniu zapewniających jego prawidłową pracę z danym materiałem.

Każdy przenośnik jest indywidualnie przeliczany pod kątem wydajności, aby odpowiednio dobrać jego parametry pracy pod wytyczne (długość, średnicę, skok piór ślimaka, prędkość obrotową, grubość zwojów piór itd.). Zapewniamy serwis gwarancyjny, oraz pogwarancyjny. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą naszej firmy i chcecie dowiedzieć się więcej na temat przenośników ślimakowych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą wiadomości e-mail.