Piaskowanie

Piaskowanie jest procesem technologicznym, który ma za zadanie redukować pośrednie, jak i
bezpośrednie uszczerbki metalu, polegającym na czyszczeniu bądź kształtowaniu dowolnej powierzchni
materiałem ściernym. Uszczerbki te powstają poprzez korodowanie metali spowodowane między innymi
czynnikami środowiskowymi np. zanieczyszczone powietrze czy opady.
Po przeprowadzeniu takiego zabiegu otrzymujemy efekt podobny do uzyskanego efektu po szlifowaniu.
Pod warunkiem, że zabieg został przeprowadzony poprawnie. Piaskowanie konstrukcji stalowych różni
się jednak od szlifowania – piaskowana powierzchnia jest bardziej równa oraz delikatnie szorstka. Dzięki
temu powierzchnia po piaskowaniu jest idealnie przygotowana pod malowanie.
Największą zaletą piaskowania metali jest możliwość:
• renowacji elementów stalowych
• oczyszczenie stali aż do metalu, dzięki usunięciu wszystkich naniesionych na nią powłok.
Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza wtedy gdy ich wymiana wiąże się z wysokimi kosztami lub części
zamienne są niedostępne. Piaskowanie połączone z malowaniem sprawia, że otrzymujemy praktycznie
nowy produkt o znacznie większej trwałości niż po samodzielnej, ręcznej renowacji.