INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, która nie tylko powinna się zwrócić, ale także przynieść realne
zyski. Przede wszystkim zapewnia:

• niezależność od publicznych dostawców energii elektrycznej,
• redukcję kosztów wykorzystanej energii,
• możliwość odsprzedaży nadprodukcji prądu do publicznej sieci,
• wygodę użytkowania i niezawodność działania instalacji,
• podniesienie wartości przedsiębiorstwa i nieruchomości,
• poprawę wizerunku firmy, którą utożsamiać się będzie z nowoczesnymi technologiami i
odejściem ekologicznym do prowadzonej działalności.


W Polsce powstaje bardzo dużo atrakcyjnych form wsparcia finansowego, mającego na celu rozwój
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).
Naszym Klientom oferujemy kompletne wsparcie w procesie uzyskania dofinansowania na korzystny
zakup i profesjonalny montaż instalacji fotowoltaicznej, towarzyszyć w trakcie rozliczania projektu, od
momentu podpisania umowy o dofinansowanie. Przeprowadzimy Państwa przez proces postępowania
ofertowego nadzorując jego realizację aż do wypłaty dofinansowania i sukcesu przedsięwzięcia.