Gięcie blachy

Ten oto proces techniczny nie jest skomplikowany sam w sobie, sprowadza się do odkształcenia
materiału w ten sposób, że zmienia się jego krzywizna, ale wymiary poprzeczne pozostają takie jak dotąd.
Gięcie blachy poprzedza wycięcie elementów, a po nim następuje jeszcze etap wygładzania, oraz
malowania. Nadanie odpowiedniego kształtu nie mogłoby się odbyć bez właściwej i przeznaczonej do
tego procesu maszyny, czyli giętarki czy prasy krawędziowej